Waterbedrijven slaan alarm: mest bedreigt drinkwaterwinning

Meststoffen verontreinigen het grondwater. Zuivering wordt steeds duurder en complexer. De Nederlandse waterbedrijven zijn bezorgd en pleiten voor maatregelen.

Lees het hele artikel hier: https://www.trouw.nl/ts-b1446e04

Bron: Trouw.nl, 24 juni 2017
Geschreven door: Emiel Hakkenes

watertest aanvragen