TV: Hofbar – Chemours

Liana Jager voert actie tegen Chemours en snapt niet waarom het zo lang heeft geduurd voordat de uitstoot van GenX verminderd werd: “Tot drie jaar geleden werd er meer dan 8 duizend kilo geloosd, met vergunning!” Inmiddels staat GenX op de Europese lijst van zeer zorgwekkende stoffen, als mogelijk kankerverwekkend, maar toch mag het chemiebedrijf nog jaarlijks vijf kilo GenX lozen.  

Bekijk het fragment hier: https://www.powned.tv/artikel/hoe-kon-chemours-zo-lang-zo-veel-genx-blijven

watertest aanvragen