[accordion]
[accordion-item title=”Wat is alkaline water?”]Alkaline Water betekent simpelweg, dat er sprake is van water met een pH-waarde (zuurgraad) van boven de 7.0. pH-waarden worden gemeten in een schaal van 1 t/m 14.
Water met een pH-waarde onder de 7.0 wordt aangeduid als zuur of acide water, terwijl water boven de pH-waarde 7.0 aangeduid wordt als basisch of alkalisch water.
De waarde 7.0 noemt men ook wel pH-neutraal. Het water uit de kraan is in Nederland vrijwel overal licht tot gemiddeld alkalisch.
Bij mensen worden in verschillende gebieden van het lichaam verschillende niveaus van zuurgraad waargenomen (men spreekt overigens nog steeds van zuurgraad ook als de waarden in het alkalische bereik boven pH 7 liggen).[/accordion-item]

[accordion-item title=”Tweede vraag”]Tweede antwoord[/accordion-item]

[accordion-item title=”Derde vraag”]Derde antwoord[/accordion-item]

[accordion-item title=”Vierde vraag”]Vierde antwoord[/accordion-item]

[accordion-item title=”Vijfde vraag”]Vijfde antwoord[/accordion-item]

[accordion-item title=”Zesde vraag”]Zesde antwoord[/accordion-item]

[accordion-item title=”Zevende vraag”]Zevende antwoord[/accordion-item]

[accordion-item title=”Achtste vraag”]Achtste antwoord[/accordion-item]

[accordion-item title=”Negende vraag”]Negende antwoord[/accordion-item]

[accordion-item title=”Tiende vraag”]Tiende antwoord[/accordion-item]

[/accordion]